Oakridge Estates Home

 762 Verdemont Circle, Simi Valley

Priced at $739,000